yayasan K.U.K.B.

monasKomite Utang Kehormatan Belanda is opgericht op 5 mei 2005. KUKB bestaat in Indonesië en in Nederland. Op 4 april 2007 is het comitë in Nederland een stichting geworden. De stichting is een niet gesubsidieerde onafhankelijke stichting. De correspondentie naam is yayasan K.U.K.B. yayasan K.U.K.B. behartigd de belangen van de (Indonesische) burgerslachtoffers die onder de Nederlandse koloniale periode hebben geleden onder het geweld van de oorlogsmisdaden gepleegd door de Nederlandse militairen. Een erkenning en excuses van de Nederlandse regering aan de Indonesische slachtoffers, erkenning voor de oorlogsschade, roof, rechtsherstel en het leed dat het Indonesische volk heeft ondergaan.


Voor meer informatie, e-mail :  jeffry@kukb.nl K.U.K.B. stichting gevestigd te Heemskerk, Nederland. Handelsregister K.v.K. Amsterdam, nr. 34271716. Rekeningnummer 13.19.28.341 Heemskerk (Rabobank). IBAN: NL57 RABO 013 19.28.341. BIC/SWIFT: RABONL2U


 1. Het Komite Utang Kehormatan Belanda heeft ten doel:
  • de belangen te behartigen van de Indonesische burgerslachtoffers die in de Nederlandse koloniaal periode hebben geleden onder het geweld van het koloniaal regime en de oorlogsmisdaden die door de Nederlandse militairen zijn gepleegd onder de verantwoordelijkheid van de Nederlandse Regering;
  • een volmondig juridische erkenning te verkrijgen van de Nederlandse regering voor de juiste onafhankelijkheidsdatum van de Republiek Indonesië die op 17 augustus 1945 is uitgeroepen;
  • een volmondig excuus te krijgen aan het Indonesische volk, uitgesproken door de Nederlandse regering;
  • een erkenning van de Nederlandse regering te verkrijgen voor de Indonesische slachtoffers en erkenning voor de oorlogsschade, roof, rechtsherstel, en het leed dat het Indonesische volk heeft ondergaan en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimte zin van het woord.
 2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
  • het organiseren van activiteiten en informatie te geven om de publieke opinie te veranderen;
  • sympathisanten te werven, organisaties en de politiek in binnen- en buitenland;
  • werven van sponsoren om de Indonesische slachtoffers naar Nederland te krijgen om hier hun woord te doen;
  • inspanning tot samenwerking met andere stichtingen met dezelfde doelstellingen.

Indien u ons wilt steunen om de Indonesische slachtoffers naar Nederland te krijgen om de premier en de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken te ontmoeten, dan kunt u een donatie doen op rekeningnummer 13.19.28.341 t.n.v de stichting Komite Utang Kehormatan Belanda. Onze hartelijke dank hiervoor!

http://www.kukb.nl

Sponsorrit St. Ned. Ereschulden 2013

Bron: http://www.kukb.nl/zoek.php?zoek=pengendara&zoeken=Zoek

Voor de tweede keer sponsort de Motorclub PENGENDARA onze stichting. Dit keer voor het graf van Wijlen meneer Sa’ih Bin sakam. Hij was de enige overlevende van de executie van 431 mannen en kinderen.

De sponsorrit, georganiseerd door Esther Captain, heeft 250,- euro opgeleverd en de Stichting Nederlandse Ereschulden heeft het bedrag verdubbeld tot 500,- euro.

Ze zijn in Rawagede al druk bezig om het graf van Sa"ih Bin sakam in orde te brengen.

 

Het einde van Rawagede

Na jaren procederen kregen zeven weduwen uit Rawagede afgelopen september eindelijk goed nieuws: de Haagse rechtbank stelt de Nederlandse staat aansprakelijk voor de dood van hun mannen in 1947. Er moet een schadevergoeding worden betaald. Ook komen er, precies 64 jaar na dato, officiële excuses voor de massamoord in het Javaanse dorp. Het verhaal Rawagede lijkt daarmee eindelijk ten einde. Een einde waarmee een bloedrode schandvlek in de geschiedenis is opgedroogd.

Vandaag, tijdens de jaarlijkse herdenking van de executie in Balongsari, zoals Rawagede al jaren heet, zal de Nederlandse ambassadeur de excuses overbrengen in een speech bij het monument ter nagedachtenis aan de honderden slachtoffers. Met zorgvuldig gekozen en gewogen woorden. Woorden met veel betekenis, vooral voor de handvol toehoorders in het publiek die het drama zelf meemaakten. Oude mensen nu.

Met deze excuses kan het boek voor hen eindelijk dicht. Daar hadden ze al heel lang behoefte aan. Een schadevergoeding hoefde niet per se, hoewel dat de laatste jaren van hun leven ongetwijfeld wat aangenamer zal maken. Waar zij vooral al heel lang behoefte aan hebben, is excuses en verzoening. Daar moesten ze zelf voor strijden, want vanuit Nederland kwam al die tijd geen bericht.

En dat is helaas geen nieuws, want als het om zwarte passages uit het eigen verleden gaat, houdt Nederland immers altijd de boot af. Toen de nabestaanden vorig jaar met steun van het Comité Nederlandse Ereschulden naar de Nederlandse rechter stapten, verweerde de Nederlandse Staat zich door de misdaden verjaard te verklaren. Volgens de landsadvocaat was er daarom geen aansprakelijkheid mogelijk. Punt.

Nu de Haagse rechter anders heeft besloten en de claim op verjaring onredelijk acht, gloort er eindelijk hoop op enige genoegdoening. Hoewel er vandaag excuses worden uitgesproken, is in juridische zin de erkenning van verantwoordelijkheid pas definitief als Nederland niet in hoger beroep gaat. Laten we hopen dat dat inderdaad niet gebeurt, daarmee zou de polderhypocrisie het kookpunt immers overstijgen.

Dat Nederland zijn ereschulden pas inlost als comités of nabestaanden naar de rechter stappen, geeft te denken. Te lang bleef erkenning van misdaden, fouten en nalatigheden uit, vooral als het om het koloniale verleden gaat. Desondanks zal de gemeenschap van Balongsari de excuses van vandaag accepteren. Maar het heeft te lang geduurd. Bijna langer dan een mensenleven.

Voor Pak Saih Bin Sakam, de enige overlevende van de massamoord komen ze in ieder geval te laat. Hij overleed begin dit jaar op 88-jarige leeftijd in het dorp waar hij zijn leven lang woonde. Precies drie jaar geleden ontmoette ik hem op de plek waar ooit zijn leven opnieuw begon. Hij stond tegenover me, omringd door kinderen en lachte. Nooit zal ik vergeten hoe hij sprak, zonder wrok en met een aanstekelijk optimisme. Volgens hem zou deze dag ooit komen. Hij had gelijk. Eindelijk dan. Eindelijk is het zover.

Bron: http://www.indisch3.nl/het-einde-van-rawagede

Sponsorrit Rawagede 2010