Ride outs 2019

Pengendara en ICCA Inschrijvingsformulier 2019

Het is bij ons vrijblijvend om mee te rijden, maar wil je Pengendara ondersteunen in haar doelstellingen en activiteiten zien we je bijdrage
als van harte welkom.

 Jaarprogramma 2019

🤪🤪🤪


7 april 

Openingsrit/Selamatan - door Pengendara


19 mei

-Hamba sponsorrit - door Freddy


 23 juni 

-Teman Indonesia - door Pengendara


 6 en 7 juli

- Ome Joops Tour - door Marcel


  15 augustus 

-Herdenkingsrit - door Pengendara

 24 augustus 

 -Vriendenrit Toko Neba  - door The Daltons en Pengendara


22 september 

-Verrassingsrit - door Pengendara

29 september

- The Distinguished Gentlemen's - door Pengendara


6 oktober 

-Sluitingsrit - door Pengendara


 

Met het plannen van de ritten is rekening gehouden met de diverse Europese evenementen waar onze sobats aan deelnemen.

Evenementen:

HD Super rally: 5 juni t/m 9 juni Finland

European Bike Week: 3 september t/m 8 september ( Oostenrijk)

The Distinguished Gentleman's: 29 september

 

 ^Sponsorrit (neem zoveel mogelijk sobats mee)

De Ride Outs zijn niet bedoeld om kilometers te vreten, maar om gezellig met elkaar te rijden en ervaringen uit te wisselen.

Deelname aan onze Ride Outs vind altijd plaats op vrijwillige basis, op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen risico. U dient ten alle tijde de instructies van de Road Captain(s)/organisator op te volgen.

Wijzigingen voorbehouden.

Laatste opmaak/wijziging d.d.: 21-01-2019