Indonesische betekenis van Pengendara

pengendara sepeda motor

Woordafbreking
  • pe·ngen·da·ra se·pe·da mo·tor
Woordherkomst en -opbouw

Zelfstandig naamwoord

pengendara sepeda motor

  1. motorfietsermotorrijder

Wat doet Pengendara

Pengendara is een motorvrienden club die grotendeels bestaat uit leden met een Indische achtergrond en uit leden met een affiniteit met Indonesië.

We hebben allen een passie voor het motorrijden en we willen onze Indische cultuurerfgoed behouden door middel van herdenken, gedenken en niet vergeten…..

Daarom organiseren we 1 keer in het jaar een sponsorrit voor kinderen in Indonesië, en op 15 augustus herdenken wij de oorlogsslachtstoffers Nederlands-Indië in Den Bosch.

En natuurlijk vinden we het leuk om na een ride out lekker bij te kletsen, te gaan eten en drinken op een terrasje en als afsluiting van het seizoen een feestje te bouwen met onze gezamenlijke motorvrienden.

Mensen die het leuk vinden om met ons een keer mee te willen rijden kan altijd.

Er zijn geen verdere verplichtingen in onze vriendenclub, behalve dat we jaarlijks een kleine vergoeding vragen om de kosten te dekken, voor tijdens onze ride outs en om de websitekosten te betalen.

Selamatan

De openingsrit van Pengendara begint met onze traditionele selamatan.

De meesten van ons zijn bekend met het fenomeen Selamatan. Maar de precieze oorsprong en precieze handelingen en tradities zijn hier in Nederland langzaam verwaterd. Maar ook uit het land van herkomst Indonesië is de Selamatan in elke regio, stad, eiland of familie anders.

Er zijn geen precieze regels. Meestal worden de traditionele gebruiken gehanteerd en gaan over van vader op zoon, moeder op dochter etc. Wat echter wel steeds terug komt is het “samen beleven” van een gebeurtenis.

Het samenbinden van een familie, gemeenschap of in ons geval een vriendengroep met dezelfde culturele interesses en of achtergrond. Deze gebeurtenis kan van alles zijn. Van een geboorte, het veilig thuiskomen van een vriend, een sterfgeval of in ons geval het openen van een nieuw seizoen. Dit wordt bezegeld, of liever gezegd bekrachtigd met een offermaaltijd. Door samen te eten en te drinken wordt het te vieren moment met elkaar bezegeld. Deze bezegeling omringd door bloemen en wierook brengt de groep in een staat van bezinning. Het stilstaan bij de gebeurtenis. Hierdoor ontstaat er een positieve energie tussen de groep die spiritueel genoemd mag worden. Door respect en genegenheid aan elkaar te tonen en daarbij stil te staan bouwt de groep kracht op. Deze onzichtbare kracht is niet zichtbaar maar uiterst voelbaar. Niet alleen door de groep zelf maar zeer zeker ook door buitenstaanders. Door dit bij elke bijzondere gebeurtenis te herhalen groeit deze kracht en zal de groep een sterkere band vormen.

 

 

Het Follow-Up Systeem 

Je hebt een vaste voorrijder en een vaste achterrijder. Iedereen rijdt dus tussen deze twee personen in, allemaal achter elkaar. Bij kruisingen, splitsingen en alle onduidelijke situaties wijst de voorrijder een plek aan. Het is dan de bedoeling dat de motorrijder die achter de voorrijder rijdt op deze plek stopt en als 'wegwijzer' functioneert. De wegwijzer blijft staan totdat de hekkensluiter langs komt en sluit dan weer achter in de groep aan (maar wel voor de achterrijder dus). 

Als wegwijzer ga je: 

  • VOOR het punt staan waar we afslaan, met je richtingaanwijzer aan in de richting die we op gaan,
  • VOORBIJ het punt staan waar we afslaan, maar wel zodanig dat de motorrijders die aangereden komen je ZIEN staan.

De keuze maak je afhankelijk van de omstandigheden. Denk aan je veiligheid.

Een paar dingen zijn belangrijk: 

- De voorrijder bepaalt de route, niet de tussenliggende rijders.


- De wegwijzer wordt op een specifiek punt neergezet. Houd als wegwijzer echter wel rekening met je eigen veiligheid. Ga dus niet midden op de weg stilstaan. In stedelijke gebieden wil een fietspad of stoep wel eens uitkomst bieden,

- Wordt de wegwijzer na het kruispunten/splitsingen/e.d. weggezet zoek altijd een plek uit zodat je voor de aankomende rijders op tijd zichtbaar bent zodat zij hun afslag niet missen. Dus zo kort mogelijk na de afslag,

- De wegwijzer blijft ten allen tijde staan totdat de hekkensluiter langskomt (ook al sta je een half uur te wachten), 

- Inhalen van andere motorrijders is niet de bedoeling (tenzij volgende punt),

- Rijd nooit harder dan je zelf aandurft/aankan! 
Mocht je vinden dat het gat met je voorligger daardoor te groot wordt, dan mag (dus niet moet) je op eigen aangeven andere motorrijders laten passeren. Je mag dus ook alleen bij uitzondering inhalen als een voorligger jou daartoe een teken geeft EN je een duidelijk overzicht hebt over de situatie),

- Uit veiligheidsaspect rijdt men zoveel mogelijk achter elkaar/in baksteen-formatie (zeker niet naast elkaar),

- De hekkensluiter zal als zodanig van een afstand te herkennen zijn, dmv een fluor vest, 

- De hekkensluiter moet ten alle tijden hekkensluiter blijven en niet bij een gestrand iemand gaan staan wachten/kijken/prutsen. Bij voldoende vrijwilligers kan er naast de achterrijder een tweede rijder hiervoor mee rijden.

Voordeel van het systeem is dat je dus altijd weer bij het eindpunt uitkomt en je dus ook niet bang hoeft te zijn om de groep kwijt te raken.

 

Blokkade / wegafzetting

Het Blokkeren of afzetten van de openbare weg is ten alle tijden wettelijk verboden.

Dit is alleen toegestaan voor daarvoor bevoegde functionarissen, zoals Politie, Brandweer of verkeersregelaars.

Blokkeer je toch, als deelnemer, dan doe je dit geheel op eigen risico en verantwoording. Zorg dan in ieder geval dat je gezien wordt, draag dus een veiligheidshesje en houd het verkeer goed in de gaten. Zorg voor een soort vluchtweg, voor het geval er toch iemand doorrijdt. 

Voor je de weg weer vrij maakt, geef diegene die gestopt is, een vriendelijk handgebaar als dank, Vriendelijkheid kost niets.